Ексклюзивний партнер у Волинській області

Тел.  (099) 073 07 30    (096) 073 07 30

Лабораторія підприємства

Якість продукції компанії «Озон» підтверджена сертифікатами відповідності та періодичними випробуваннями, які здійснюють спеціалізовані лабораторії, акредитовані у системі УкрСЕПРО.

Окрім того, на території підприємства уже 10 років діє власна лабораторія, яка проводить приймально-здавальні випробування продукції відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані».

В лабораторії підприємства визначаються основні фізико-технічні властивості та геометричні розміри готової продукції.
Серед цих показників ключовими є:

  • міцність на стиск
  • відхилення від геометричних параметрів
  • водопоглинання
  • морозостійкість
  • стираність
 

Міцність – це здатність бетону чинити опір руйнуванню під дією зовнішніх навантажень. Показником міцності бетону є його марка М, яка визначає межу міцності на стиск в кг/см2, тобто навантаження, при якому має місце руйнування зразків бетону.
Довговічними за міцністю вважаються вироби, які зберігають міцність під час впливу звичайних зовнішніх умов i дотриманні правил експлуатації.

Геометричні параметри. Значення фактичних відхилень геометричних параметрів виробів не повинні перевищувати граничних, що наведені в таблиці:

Довжина та ширина виробів, мм Граничні відхилення (довжина, ширина), мм Граничні відхилення (товщина), мм
До 250 включно
±3
±3
Понад 250, до 750
±4
±3

Водопоглинання – це властивість матеріалу поглинати воду і утримувати її. Величина водопоглинання визначається різницею маси взірця, насиченого водою, і взірця в абсолютно сухому стані. Від показника водопоглинання у значній мірі залежить марка бетону за морозостійкістю.

​Морозостійкість – здатність зберігати фізико-механічні властивості при багаторазовому поперемінному заморожуванні та відтаванні. Морозостійкість бетону характеризується відповідною маркою за  морозостійкістю F (число циклів заморожування та відтавання зразків, при яких зберігаються їх початкові властивості).

Розрахункова температура повітря довкілля найбільш холодної п’ятиденки району будівництва, °C Марка бетону за морозостійкістю
Нижче –45
F300
–15…–45
F200
–5…–15
F150
0…–5
F100

Стираність – це властивість матеріалу змінюватись в об’ємі та масі під дією тертя. Випробування стирання лицьової поверхні бруківки проводиться на лабораторному крузі стирання.

​Порівняємо вимоги, які встановлює держстандарт, із середніми показниками бруківки «Озон»:

Параметр Показники згідно ДСТУ Показники продукції Озон
Клас бетону виробів за міцністю на стиск
Не менше В25
Не менше В35
Міцність на стиск, МПа
Не менше 32,1
Не менше 51,3
Марка бетону за морозостійкістю
Не менше F100
Не менше F200
Кількість циклів заморожування та відтавання
Не менше 100
Не менше 200
Фактичні відхилення геометричних параметрів: довжина, ширина, товщина (мм). До 250 мм
±3
до 2
Фактичні відхилення геометричних параметрів: довжина, ширина, товщина (мм). 250-750 мм
±4
до 2
Водопоглинання, % за масою
не більше 6
не більше 2,2
Стираність, г/см2
не більше 0,7
0,29

Як бачимо, усі наведені параметри продукції компанії “Озон” є кращими за рекомендовані ДСТУ значення.

​Також згідно нового національного стандарту ДСТУ Б EN 1338:2016, який має на меті гармонізувати систему українських стандартів з європейськими нормами, показник міцності на стиск для бруківки замінюється міцністю на розрив при розламуванні, а для бетонних плит – міцністю на згин.

Дослідження міцності бруківки на розрив

Для заміру міцності бруківки на розрив при розламуванні контрольний взірець встановлюється на опорну плиту гідравлічного преса і, після введення параметрів дослідження, в автоматичному режимі поступово навантажується верхньою опорною плитою аж до руйнування бруківки.

Після закінчення випробування прилад показує значення міцності бруківки та будує відповідний графік.  Згідно ДСТУ Б EN 1338:2016 показник міцності на розрив має становити не менше 3,6 МПа, у даному випробуванні ми отримали значення 7,15 МПа.

Дослідження міцності поребрика на вигин

Для визначення показника міцності на вигин бетонний виріб встановлюється на дві опори. Навантаження передається за допомогою круглого сталевого стрижня радіусом 10 мм, встановленого по центру плити, паралельно опорам. Дослідження проводиться до руйнування виробу. Згідно ДСТУ Б EN 1338:2016 показник міцності на вигин має становити від 2,5 до 4,8 МПа, у даному випробуванні ми отримали значення 4,16 МПа.

Контроль сировини

Ще одним важливим аспектом діяльності лабораторії є вхідний контроль сировинних матеріалів та підбір оптимального складу бетонної суміші. Завдяки цьому досягаються високі експлуатаційні та естетичні характеристики готових виробів.

Також інженери-технологи компанії “Озон” займаються розробкою нових кольорів бруківки, а також типів поверхонь колор-мікс та різновидів митої поверхні. Так, новинками нашого асортименту є бежевий колір основної поверхні, три типи поверхні колор-мікс (“Азія”, “Дюна” і “Наска”), а також вісім варіацій митої поверхні (“Ризото”, “Малахіт”, “Сіра”, “Бежева”, “Діжон”, “Мускат”, “Каштан” і “Бруней”).  Для формування верхнього шару бруківки з митою поверхнею використовуються у різних пропорціях спеціальні наповнювачі, які забезпечують забарвлення виробу, а також його особливу зернисту фактуру.

Розрахунок замовлення та продаж:

Відділ продажу бруківки “Озон”

(099) 073 07 30
(096) 073 07 30